Skip to content
27.04 -
15.09.2013
Dordrechts Museum
Dordrecht
The Netherlands
GROUP EXHIBITION "De kunst van het opvoeden"

De Kunst van het opvoeden. (Dutch)

Wat is eigenlijk een goede opvoeding? Het is een vraag van alle tijden, die je ook in de kunst van alle tijden tegenkomt. In Dordrecht wordt de kunst van het opvoeden deze zomer van verschillende kanten belicht.

Tot en met 15 september is in het Dordrechts Museum de tentoonstelling De Kunst van het Opvoeden te zien. Aan de hand van thema’s als familie, moeder- en vaderschap, opvoedingsidealen, leren en spelen wordt een overzicht gegeven van de 16de eeuw tot nu. De nadruk ligt op de kunst van de Gouden Eeuw, een rijke bron. Maar ook in latere eeuwen blijken kinderen, opgroeien, ouders en huiselijke deugden in de kunst opvallend vaak centraal te staan.
Werken van onder andere Jan Steen, Jacob Cuyp, Rembrandt, Arent de Gelder, Gerard Terborch, Cornelis Troost, David Bles, Jacob Maris, Jan Sluijters en Ruud van Empel tonen aan dat het verlangen naar opvoeden altijd groot is geweest.

Huis Van Gijn
In dezelfde periode (t/m 13 oktober) toont Huis Van Gijn de expositie Vader & zoons. Centraal staan acht dagboekjes met tekeningen en aquarellen door vader Jacob de Vos (1774-1844), waarin hij dagelijks verslag doet van de opvoeding van zijn vier zoontjes. De talloze getekende situaties afgewisseld met grappige en soms opvoedende tekstjes geven ons een inkijkje in de opvoeding van een middenklasse gezin aan het begin van de 19de eeuw. Naast de tekeningen is ook het afgebeelde speelgoed te zien, afkomstig uit de collectie van Huis Van Gijn.