Skip to content
01.10 -
20.05.2012
Museum Dr.Guislain
Gent
Belgium
GROUP EXHIBITION "Maliciously Young" curated by Patrick Allegaert & Bart Marius

Gevaarlijk jong (Dutch)
Kind in gevaar, kind als gevaar
01.10.11 – 20.05.12

Kinderen krijgen is een bijzondere belevenis: de toekomst plooit zich open. Het kind verdient de liefde, de bescherming en de aandacht waardoor het alle kansen krijgt zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Ouders en opvoeders zetten zich overtuigend in om dit waar te maken. ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’: een plechtige belofte, een prachtig perspectief. Maar langs de andere kant is er ook de dreiging: wat als het fout loopt in de opvoeding? Wat als het kind ziek wordt? Wat als de samenleving de jongere geen ruimte geeft om zich te ontwikkelen? Wat als ouders en opvoeders het ‘begeven’?

De tentoonstelling Gevaarlijk jong. Kind in gevaar, kind als gevaar neemt de bezoeker mee op een tocht vol vragen. Hoe verbeelden kunstenaars het probleemloze, schattige kind? Maar ook: hoe tonen zij situaties waarbij het kind een gevaar vormt voor de volwassenen? Hoe hebben psychiaters, opvoeders of journalisten kinderen die op één of andere manier een gevaar vormden, beschreven, opgevoed, geholpen?

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus (N/E), 192p., Lannoo, Vormgeving Dooreman, quadri, met bijdragen van o.a. Peter Adriaenssens, Bruno Vanobbergen, Gerda Dendooven

Gevaarlijk jong is een samenwerking tussen Kinderrechtencommissariaat, Kopergietery, Gezinsbond en Museum Dr. Guislain.