Flatland Gallery

March 12 - April 30, 2016
Flatland Gallery, Amsterdam, The Netherlands
SOLO EXHIBITION "Souvenir d'Intime"

Souvenir d’Intime
Introduction by the gallery:

It is far from an easy task to classify someone as prolific, creative and versatile as Ruud van Empel, let alone place his works in an art genre box. For nearly 10 years he has been developing his particular style, for which he is internationally known, depicting hundreds of innocent-looking children in dense nature, and since not long ago also still lifes and nudes.

Van Empel is one of a kind on the contemporary art scene. His various pictures resonate with many classical artworks, as he uses elements, compositions and topics from previous epochs and incorporates them in his pictures to create his own, unique and poignant style. The current show at Flatland Gallery will focus on his latest works, his still lifes and self portraits.

Van Empel employs the inheritance of cubists, exploring traditional artistic techniques within a contemporary framework. Just like Henri Matisse, who designed his monumental Oceania using cut-outs, van Empel creates digital photo collages from pictures he took and cut out on a digital screen. Though at first glance his works appear to be photos taken in real life, they depict a world shaped entirely by the artist. He places plants together that would never coexist in nature and portrays faces of people that have never lived and never will.

Most of his work is aesthetically pleasing however there is that under meaning. As with his earlier series ‘Souvenier’ (2008) the photographed objects from the artist’s childhood and youth put together form a reminder of the lost past and his parents. In his recent Still lifes, 2014-2015, again layers can be seen; they seem to show how easily life can perish.

Just as in Souvenir the artist composed in his new Still Lifes pictures of elements used in his home or kept for sentimental reasons. Yet this time they are more personal. Still life – Photo, is created out of personal photos of the artist. He put them on show in his picture, very expressive and moving. What is remarkable about the Still life series is that unlike others they are monochrome. Van Empel adjusts the backgrounds to tonally match the displayed objects in the pictures. There are no distracting colour contrast, allowing the viewer to keep a better focus on the composition and the subject; his concern for what Proust described in the episode of the madeleine in ‘A la recherche du temps perdu’, the subject of involuntary memory.

This brings up the question of time and the elusiveness of it. In this way Van Empel shows how past and present and possible the future form integrated circuits.

Inleiding door curator Frank van de Schoor

De titel van de tentoonstelling verwijst naar het verslag dat Van Empel doet van zijn zoektocht naar zijn persoonlijke vergankelijkheid, zijn ontwikkeling van kind tot man, de verloren beeldcultuur van zijn jeugdjaren, de eerste blijken van zijn kunstenaarschap. Hij neemt ons mee langs de voorwerpen, de tekeningen, de foto’s die bewaard zijn gebleven. Spullen die ook zelf al de tand des tijds ondervinden. Zo zien we in zijn werk Sketchbooks enkele door Van Empel getekende zelfportretten terug. Van klein jochie tot ergens voor in de twintig, vlak voor zijn afstuderen op Sint Joost in 1981. Andere werken hebben rechtstreeks betrekking op zijn ouders. Mom en Dad zijn portretten, maar niet in de klassieke zin van het begrip. Beide werken zijn samengesteld uit voorwerpen, die hen op een of andere manier kenschetsen. Zoals de bolletjes wol en de PTT-pet, want moeder breide graag en vader was elektromonteur van telefooncentrales.

Net als in zijn series Souvenir (2008) en Still Life (2014), is Van Empels aandacht in zijn nieuwe serie Souvenir d’Intime (2016) sterk gericht op het autonome karakter wat Proust in À la recherche du temps perdu het Madeleine-effect noemde of wel het mémoire involontaire, de ongezochte herinnering. De herinnering die door associatie gevoelens opwekt.

Hiervan getuigt bijvoorbeeld de collage van liefdesbriefjes van een meisje uit Van Empels eerste klas van de lagere school. Briefjes die zo’n 40 jaar in een doos bewaard zijn gebleven en nu door de kunstenaar opnieuw zijn gerangschikt en voor altijd zijn vastgelegd. Het zijn persoonlijke stillevens die over tijd gaan, maar vooral over de ongrijpbaarheid daarvan. Van Empel toont hoe verleden, heden en wellicht de toekomst onderdeel zijn van hetzelfde iets, wat intrigerende beelden oplevert.

Tijdens de tentoonstelling zal ook de nieuwe catalogus van 76 pagina’s van Ruud van Empel getoond worden.

publicity

Catalogue

reviews

2016 Parool Souvenir d'Intime/J.P.Ekker

videos