Ruimtemakers: Buiten-expositie Breda

August 22 - November 1, 2020
Ruimtemakers: Buiten-expositie Breda, The Netherlands
Solo exhibition "Voyage Pittoresque" curated by Stedelijk Museum Breda/Marjolijn van de Ven, a collaboration with the Municipality of Breda.

Lush vegetation in a jungle, butterflies in a field of colorful blooming flowers. The works of Ruud van Empel (Breda, 1958) are wonderful and alienating at the same time. Because no matter how normal it may seem, Van Empel brings things together that never come together in reality.

Van Empel uses countless details of people, plants, animals or objects photographed by himself to cut and paste digitally. His “collages” are ingenious and realistic, but the images do not exist in real life. In the context of Ruimtemakers, an initiative of the Municipality of Breda to liven up the city this summer, Stedelijk Museum Breda invited Ruud van Empel to present work in the outdoor space. Van Empel made a choice from his ‘landscapes’ and shows in the museum and a diptych from this series at three outdoor locations in the city.

Locations:

Municipal Museum Breda
End of Speelhuislaan (in front of Breda Station)
Corner Bouwerijstraat / J.F. Kennedylaan
Liniepark (corner of Lachappellestraat / Archimedesstraat)

The title, Voyage Pittoresque, refers to the journeys that artists made in previous centuries through Europe, to conclude their education or to gain inspiration. Once at home, they made imaginative compositions of what they had seen along the way. Just like Van Empel, they created artificial images that invite us to look at the world around us with different eyes.

Would you like to see more of Ruud van Empel? We will have to wait a while, but at the end of 2022, Stedelijk Museum Breda is organizing a large retrospective exhibition by Ruud van Empel.

Concept: Stedelijk Museum Breda and Ruud van Empel
Production: Patricia Gevers
Execution outdoor locations: Cubord
Translation: John Edwards
Thanks to: Municipality of Breda, Ruud van Empel

https://stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/ruud-van-empel-voyage-pittoresque?previous=exhibitions

Weelderige begroeiing in een oerwoud, vlinders in een veld met kleurrijke, bloeiende bloemen. De werken van Ruud van Empel (Breda, 1958) zijn wonderlijk en vervreemdend tegelijkertijd. Want hoe normaal het ook lijkt, Van Empel brengt dingen samen die in de werkelijkheid nooit samenkomen. 

Van Empel gebruikt talloze door hemzelf gefotografeerde details van mensen, planten, dieren of voorwerpen om digitaal mee te knippen en plakken. Zijn ‘collages’ zijn vernuftig en realistisch, maar de beelden bestaan niet in het echt. In het kader Ruimtemakers, een initiatief van de Gemeente Breda om de stad deze zomer te verlevendigen, nodigde Stedelijk Museum Breda Ruud van Empel uit om werk te presenteren in de buitenruimte.Van Empel maakte een keuze uit zijn ‘landschappen’ en toont in het museum en op drie buitenlocaties in de stad telkens een tweeluik uit deze reeks.

Locaties:

  • Stedelijk Museum Breda
  • Einde Speelhuislaan (t.o Station Breda)
  • Hoek Bouwerijstraat/J.F.Kennedylaan
  • Liniepark (hoek Lachappellestraat/Archimedesstraat)

De titel, Voyage Pittoresque, refereert aan de reizen die kunstenaars in voorgaande eeuwen door Europa maakten, ter afsluiting van hun opleiding of om inspiratie op te doen. Eenmaal thuis maakten ze fantasierijke composities van wat ze onderweg hadden gezien. Net als Van Empel creëerden ze kunstmatige beelden die ons uitnodigen om met andere ogen te kijken naar de wereld om ons heen.

Meer van Ruud van Empel zien? Het is nog even wachten, maar eind 2022 organiseert Stedelijk Museum Breda een grote overzichtstentoonstelling van Ruud van Empel.

Concept: Stedelijk Museum Breda en Ruud van Empel
Productie: Patricia Gevers
Uitvoering buitenlocaties: Cubord
Vertaling: John Edwards
Met dank aan: Gemeente Breda, Ruud van Empel

https://stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/ruud-van-empel-voyage-pittoresque?previous=exhibitions